Sökning

Kund på biblioteket

Bibliotekskort

För att låna behöver du alltid ett bibliotekskort. Du kan få ett personligt bibliotekskort och en pinkod vid vilket Vaskibibliotek som helst. För att få ett kort behöver du uppvisa ett fotografiförsett identitetsbevis och förbinda dig till att följa bibliotekets användarregler. Det första bibliotekskortet är gratis, för eventuella kort som beviljas efter det uppbärs en avgift. Bibliotekskortet är giltigt i alla Vaskibibliotek. Under 15-åringar behöver vårdnadshavarens underskrift för att få ett bibliotekskort. Du kan skriva ut blanketten för låntagaruppgifter (pdf) och fylla i den på förhand.

Bibliotekskortets innehavare är ansvarig för material som lånats med kortet. Vårdnadshavaren ansvarar för material som lånats med bibliotekskort vars innehavare är under 15 år.

Om ditt kort kommer bort bör du omedelbart meddela biblioteket om saken. Enligt bibliotekets användarregler (pdf) är kortets innehavare ansvarig för allt material som lånats med kortet innan förlustanmälan är gjord.

Håll dina kontaktuppgifter uppdaterade

Meddela biblioteket om du byter ditt telefonnummer eller din e-postadress. Du kan också uppdatera dina uppgifter själv på sidan Min profil. Namnförändring kan endast göras genom att besöka biblioteket. Ta med ett fotografiförsett identitetsbevis.

Bibliotekskortet föråldras

Bibliotekskortet är i kraft i tio år i gången. Om ditt bibliotekskort är föråldrat kan du inte låna, förnya dina lån eller reservera. Du kan inte heller använda meröppna bibliotek under självbetjäningstid. Du kan ändå logga in i nätbiblioteket och kolla dina lån. Du kan kolla ditt korts sista giltighetsdag på sidan Min profil i nätbiblioteket eller genom att kontakta bibliotekets kundbetjäning. Om din e-postadress är sparad i bibliotekssystemet får du ett e-postmeddelande om kortets föråldrande 30 dagar i förväg.

Du kan förnya ditt bibliotekskort när som helst innan kortet föråldras eller efteråt genom att kontakta ditt bibliotek. I samband med förnyandet kontrollerar personalen att dina kunduppgifter är uppdaterade. Du behöver inte byta ut ditt bibliotekskort i samband med förnyandet utan du kan fortsätta att använda ditt gamla kort.

Pinkod

Pinkoden är ett 4-10 siffror långt lösenord som du kan få vid vilket Vaskibibliotek som helst. Ta med ditt bibliotekskort och ett fotografiförsett identitetsbevis. Du behöver koden för att:

 • använda låneautomater
 • för att se eller förnya dina lån i nätbiblioteket eller reservera material
 • använder biblioteken under meröppettider
 • använda tjänster som du måste logga in till (som till exempel e-resurser och eBooking)

Om du glömmer din pinkod får du en ny vid bibliotekets kundtjänst genom att visa upp bibliotekskort och ett fotografiförsett identitetsbevis. Av datasekretesskäl ges inte pinkoder ut per e-post eller per telefon. Eftersom vårdnadshavaren ansvarar för den minderårigas biblioteksärenden, beviljas pinkod under 15-åringar endast med vårdnadshavarens samtycke.

Du kan också återställa pinkoden i nätbiblioteket. Klicka på "Glömde du din pinkod?" -länken i inloggningvyn. Följ instruktionerna som du får.

Nätbiblioteket

Nätbiblioteket kan användas utan att logga in. Flera tjänster, såsom omlån och uppdatering av egna uppgifter, är dock tillgängliga endast genom inloggning i tjänsten med bibliotekskortets nummer och pinkod. Vid första inloggningen skapas ett användarkonto automatiskt. Efter detta kan du automatiskt använda de tjänster som förutsätter inloggning.

Logga in

Du hittar inloggningsfunktionen uppe i högra hörnet på nätbibliotekets alla sidor. På mindre skärmar syns inloggningsknappen endast som en personikon. Därtill hittar du inloggningen i rullgardinsmenyn. När du loggat in förändras inloggningsknappen till en personikon. Beroende på skärmens storlek ser du också ditt namn bredvid ikonen.

Mitt konto

Vid första inloggningen skapas det automatiskt ett användarkonto som förenas med uppgifterna i ditt bibliotekskort. På användarkontot sparas dina favoritlistor, sökbevakningar samt eventuella andra bibliotekskort som du anslutit till ditt eget kort.

Om du inte loggar in på ett år, raderas ditt användarkonto och med det försvinner även favoritlistorna, sökbevakningarna och de anslutna bibliotekskorten oåterkalleligt. Bibliotekskortet fungerar dock fortfarande både i biblioteket och vid inloggning i nätbiblioteket. Vid nästa inloggning skapar nätbiblioteket ett nytt användarkonto där du kan göra nya favoritlistor och sökbevakningar, samt ansluta önskade bibliotekskort på nytt till ditt eget konto.

Innan ditt användarkonto raderas får du en varning i din e-post. Genom att då logga in i nätbiblioteket kan du fortfarande förhindra att ditt konto raderas.

Egna tjänster

Efter att du loggat in får du flera nyttiga tjänster till ditt förfogande. Du kan förnya dina lån, reservera, granska dina betalningsuppgifter, byta lösenord och vid behov uppdatera dina kontaktuppgifter. Du kan även skapa favoritlistor och sökbevakningar. Då du är inloggad hittar du samtliga tjänster i rullgardinsmenyn i övre balken.

Du kan ansluta flera bibliotekskort till ditt användarkonto i nätbiblioteket. Då kan du med en enda inloggning t.ex. förnya hela familjens lån. För att kunna utnyttja denna egenskap måste du, förutom bibliotekskortens nummer, veta pinkoden till det kort som ansluts till kontot. Det går också att namnge de kort som ansluts till kontot.

Att logga ut

När du vill logga ut ur nätbiblioteket, klicka först på ditt namn som syns i övre balken och välj sedan ”Logga ut” i rullgardinsmenyn.

Lån och omlån

Lånens förfallodagar ser du på lånekvittot eller på sidan Lån och omlån i nätbiblioteket. På förfallodagen ska lånen returneras under bibliotekets öppettider, eller förnyas. I nätbiblioteket ska lånen förnyas innan dygnets slut. Du kan returnera dina lån till vilket Vaskibibliotek som helst. För lån som returnerats försenade uppbärs en förseningsavgift.

Några Vaskibibliotek har återlämningsluckor. Återlämning av lån via återlämningsluckan sker på låntagares eget ansvar. Verk som returnerats via luckan registreras som returnerade först följande dag då biblioteket är öppet.

Förnya dina lån på nätbiblioteket

Logga in på nätbiblioteket och välj ”Lån och omlån" i rullgardinsmenyn uppe till höger. Om du har loggat in på bibliotekets frontsida förs du automatiskt till denna sida.

Välj de lån du vill förnya genom att kryssa för dem och klicka på knappen "Förnya de valda lånen". Du kan förnya dina lån fem gånger om de inte är reserverade. Du kan också förnya lånen genom att ringa ditt bibliotek. Kontaktuppgifterna och öppettiderna hittar du på frontsidan och på sidan Biblioteken.

Lånetid och lånebegränsningar

Den allmänna lånetiden är 28 dagar. Lånetiden för följande material är 14 dygn:

 • Jokeri-material
 • tidskrifter
 • DVD- och Blu-ray-skivor
 • konsolspel
 • brädspel

E-böcker och e-ljudböcker är elektroniskt material. Lånetiden för dem är 7 eller 14 dygn. Andra material kan ha individuella lånetider.

Antalet lånade e-böcker kan begränsas och lånebegränsningarna varierar beroende på tjänsteleverantör. Också konsolspel har lånebegränsningar. Kunden kan låna upp till fem videospel för barn eller ungdomar och fem videospel för vuxna åt gången.

Biblioteket hjälper till med meddelanden

 • Meddelande om förfallande lån kommer alltid per e-post. Meddelandet kommer bara en gång före det riktiga förfallodatumet. Du får välja om meddelandet skickas 1-7 dagar före förfallodagen.
 • 1. påminnelse om försenade lån skickas antingen per e-post eller som brev. Det s.k. andra påminnelse skickas dock alltid som brev.
 • Meddelande om förfallodatum för lån skickas till din e-post på förfallodagen.
 • Du kan välja att automatiskt få låne- och återlämningskvitton i din e-post.
 • Du kan ändra dina egna meddelandeinställningar genom att klicka på knappen "Ändra meddelandeinställningar" på sidan Min profil.

Att reservera

Hur man reserverar

Du kan behändigt reservera och administrera dina reservationer via nätbiblioteket. Gör först en sökning. Du kan reservera ett verk antingen direkt på sökresultatsidan eller på sidan för en enskild titel genom att klicka på titeln. Klicka på knappen Reservera titeln och välj det bibliotek där du önskar hämta verket.

På sidan Min profil kan du även välja ett föredraget avhämtningsställe där du vill hämta verket. Då väljer systemet alltid automatiskt det valda biblioteket som avhämtningsställe. Man kan dock alltid hoppa över detta och välja avhämtningsstället separat för varje gång.

Om du i detta skede ännu inte är inloggad får du en uppmaning att logga in dig.

Att reservera är gratis. För material som inte hämtas uppbärs en avgift. Det reserverade verket kan transporteras från vilket Vaskibibliotek som helst. Observera att det inte går att reservera ett verk flera gånger samtidigt.

När du gör en reservering är den giltig i tre år. Biblioteket förlänger inte giltighetstiden automatiskt. Vid behov kan du förlänga reserveringens giltighetstid genom att kontakta biblioteket.

Att annullera eller ändra reserveringen

Du kan annullera reserveringen i nätbiblioteket om den ännu inte har behandlats och om verket ännu inte är på väg eller klart för avhämtning. Om reserveringen redan hunnit behandlas kan du annullera reserveringen genom att kontakta det bibliotek du valt som avhämtningsställe.

Om din reservering inte ännu anlänt för utlåning eller transportering, kan du byta avhämtningsplats eller pausa den genom att klicka på Ändra-länken.

Pausad reservering går vidare i kön, men behandlas inte för utlåning eller transportering, även om du skulle vara först i kön. Kom ihåg att aktivera reserveringen, då du vill ha den.

Observera att om du har fått ett avhämtningsmeddelande om reserveringen kan den inte längre annulleras.

Avhämtningsmeddelande

 • Biblioteket skickar dig ett avhämtningsmeddelande då verket du reserverat är klart för avhämtning. Reservationens sista avhämtningsdag står i avhämtningsmeddelandet.
 • Du kan välja om avhämtningsmeddelandet skickas via e-post, som sms eller som brev. Meddelandesättet hittar du på sidan Min profil i nätbiblioteket, där du också kan ändra på det. Öppna blanketten ”Begäran om meddelandeändring” och gör ändringarna. Informationen förmedlas till bibliotekspersonalen som gör ändringarna i dina kunduppgifter.
 • Vänligen notera att avhämtningsmeddelanden som skickas per brev i vissa fall kan anlända väldigt nära det sista avhämtningsdatumet.

Om du inte vill utnyttja nätbiblioteket går det lika bra att göra reserveringen genom att kontakta bibliotekets kundservice.

Reserveringskod

Du behöver en reserveringskod då du hämtar reserveringar från självbetjäningshyllan. Reserveringskoden är en nummerserie som bildas automatiskt. Du kan också själv hitta på ett eget användarnamn för din reservering. Du kan själv göra ändringen via nätbiblioteket eller be att personalen hjälper dig.

Med hjälp av koden hittar du dina reserveringar i självbetjäningshyllan. Du kan inte få en reserveringskod per e-post eller per telefon.

Avgifter

Du kan betala avgifterna genom att betala på stället i ett bibliotek, eller som nätbetalning (kräver inloggning i nätbiblioteket).

Avgifter och ersättningar (pdf)

Meröppna biblioteket

Du kan använda de meröppna biblioteken också utanför de vanliga öppettiderna. Det finns ingen personal på biblioteken då de är meröppna. Du kommer in på de meröppna biblioteken med ditt bibliotekskort och din pinkod.

På de meröppna biblioteken kan du bland annat låna, återlämna lån, hämta reserveringar, läsa tidningar och studera. Du kan också använda bibliotekens trådlösa nätverk.

Det kan finnas särskilda regler på de olika meröppna biblioteken. Då ditt bibliotekskort används för att gå in till ett meröppet bibliotek är du ansvarig för att alla som är med följer bibliotekets regler. Det rekommenderas att föraldrar besöker biblioteket tillsammans med sina barn och visar dem hur det fungerar innan barnen får gå ensamma till biblioteket. Det också rekommenderas att föräldrarna talar med barnen om säkerhet.

Säkerheten på de meröppna biblioteken övervakas med passerkontroll och övervakningskameror. Passerkontrollen vet vem som kommer in och använder biblioteket.

Populära nyheter

Vaskibibliotekens jokersamling innehåller för det mesta populära nyheter. Med jokersystemet vill man försäkra att kunderna hittar nyhetsböcker också i hyllan utan att behöva reservera. Jokermaterialet har kortare lånetid (14 dygn), och det går varken att förnya eller att reservera det. Jokerböcker kan finnas tillgängliga i hyllan även om det finns flera reserveringar på titeln i fråga.

Sökbevakning

Nätbiblioteket sparar tillfälligt alla dina sökningar även om du inte är inloggad. Genom att tömma cacheminnet eller stänga webbläsaren kan du radera denna information. Dina senaste sökningar hittar du i nätbiblioteket på sidan Sökbevakning.

Du kan också spara din sökning permanent genom att trycka på spara-knappen (+-tecknet) bredvid sökningen. Om du vill få information om nyheter angående din sökning i din e-post ska du dessutom skapa en sökbevakning. I rullgardinsmenyn bredvid sökningen står det per default ”ingen”, men genom att välja ”dagligen” eller ”en gång per vecka” sparas sökningen som en sökbevakning och du får informationen om nyheter i din e-post. E-postadressen för sökbevakningen måste anges skilt på sidan Min profil.

Favoriter

I nätbiblioteket kan du skapa en eller flera favoritlistor och spara i dem t.ex. de bästa böcker du läst eller en lista över böcker du vill läsa. Du hittar alla dina favoritlistor och kan skapa nya genom att logga in på nätbiblioteket och välja sidan ”Favoriter” i rullgardinsmenyn. Om listorna är dolda får du fram dem genom att klicka på den lilla pilen (i navigationen) bredvid ordet ”Favoriter.” På en mobil enhet syns listorna i menyn längst nere på skärmen.

Du bör namnge din favoritlista, men det går också att skriva en längre beskrivning av listan. Vid varje titel finns det utrymme för dina egna anteckningar. Listorna är per default privata, men du kan vid behov publicera dem och dela den adress som skapas i t.ex. sociala medier eller via e-post. Listan blir alltså inte automatiskt synlig för andra användare bara genom att den publiceras.

Det är lätt att lägga till titlar på din favoritlista. Logga in på nätbiblioteket och gör en sökning. Tryck på den knappnålsformade knappen bredvid titeln och välj den lista du vill lägga den till.

Lånehistorik

På sidan Lånehistorik kan du granska lån du redan återlämnat. Du kan administrera din lånehistorik via sidan Min profil då du loggat in, i rullgardinsmenyn ”Spara lånehistorik.” Med alternativen "Förval" och "Ja" får du din lånehistorik sparad, och med alternativet "Nej" slutar systemet att spara historiken. Alternativet ”Nej” rensar inte den redan sparade historiken.

Du kan rensa din lånehistorik genom att trycka på knappen ”Rensa historiken” på fliken Lånehistorik. Märk väl att du inte kan få tillbaka historiken då du en gång rensat den. Efter att du rensat historiken börjar den igen sparas från noll, om du valt ”Förval” eller ”Ja” i rullgradinsmenyn ”Spara lånehistorik”.

Fjärrlån

Fjärrlånebeställning

Fjärrlån är en form av samarbete mellan bibliotek. Med hjälp av fjärrlåneservice kan du utnyttja hela biblioteksnätverket. Om ditt bibliotek inte har det verk du önskar låna kan det beställas genom fjärrlåneservicen. Verk som återfinns i Vaskibibliotekens samlingar men som är utlånade kan inte beställas som fjärrlån. Då kan du reservera verket normalt. När materialet har anlänt får du ett avhämtningsmeddelande.

Fjärrlånebeställningar mottas vid alla Vaskibibliotek.

Fjärrlån är avgiftsbelagda

Biblioteken uppbär en avgift för fjärrlånebeställningar. Därtill kan det bibliotek som skickar materialet uppbära en avgift. Avgifterna uppbärs då materialet anlänt. Därtill förbinder sig beställaren att betala eventuella post-, kopierings- och andra utgifter.

Leveranstiderna varierar

Vanligtvis lönar det sig att förbereda sig på en väntetid på ca 2 veckor, men leveranstiden blir längre ifall det t.ex. finns reservationer på verket vid det bibliotek som skickar det. Kunden meddelas per telefon, e-post eller post när det beställda materialet anlänt till biblioteket.

I fjärrlån följs villkoren och lånetiderna för det bibliotek som skickar materialet.

Det är inte alltid möjligt att få det beställda materialet som hemlån. Ibland kan man endast få läsa verket i biblioteket.

Fjärrlån återlämnas alltid via det bibliotek som beställt materialet.

I brevet som följer med lånet står det när verket måste återlämnas till fjärrlåneservicen. Också omlån sker via fjärrlåneservicen.

Fjärrlån för bibliotek

Vi beviljar andra bibliotek fjärrlån på material som inte återfinns i deras samlingar. Fjärrlånebeställningen kan göras direkt via nätbiblioteket Vaski eller genom att själv ta kontakt med det Vaskibibliotek som har materialet ifråga i sina samlingar. Kontaktinformation för samtliga Vaskibibliotek hittar du på sidan Biblioteken.

Inköpsförslag

Inköpsförslag (blankett)

Vi tar gärna emot inköpsförslag men kan tyvärr inte skaffa allt som föreslås. T.ex. för flera filmer och e-böcker saknas lånerättigheter, varför bibliotek inte kan köpa in dem i sina samlingar.

Däremot skaffar vi i praktiken alla nyhetsböcker som ges ut av de stora finländska förlagen. Några inköpsförslag för dessa behövs således inte. Du kan reservera materialet så snart det syns i nätbiblioteket. Anskaffningsprocessen kan ta länge, t.o.m. månader.

Innan du skickar iväg ditt inköpsförslag, försäkra dig ännu om att verket inte finns i Vaskibibliotekens samlingar genom att göra en sökning.

Observera att reservationen lyckas endast ifall biblioteket skaffar det föreslagna verket. Du kommer inte att meddelas om beslutet, men biblioteken kan kontakta dig om vi till exempel behöver ytterligare information.

Det är också bra att kontrollera om verket redan finns i läroinrättningars eller högskolors bibliotekssamlingar i Egentliga Finland.

eBooking

Det elektroniska bokningssystemet eBooking för datorer används i följande Vaskibibliotek: Letala, Nystad, Pemar och Vemo. Logga in med ditt bibliotekskorts nummer och pinkod.

eBooking Login

Vaskibibliotekens användarregler

Då du mottar bibliotekskortet förbinder du dig till att följa Vaskibibliotekens användarregler. Du kan bekanta dig med Användarreglerna (pdf) här.

Vad är Vaski?

Vaski-bibliotekssamarbetet grundades 2008 och är idag ett samarbete mellan 18 kommuner och 61 servicespunkter. För kunderna möjliggör Vaski-samarbetet bland annat:

Vaski logo
 • ett gemensamt bibliotekskort
 • en gemensam samling
 • en gemensam reserveringskö
 • gemensamma användarregler
 • kostnadsfria materialtransporter
 • gemensamma e-material

I praktiken betyder det här att du kan använda alla Vaski-bibliotek med ett och samma kort. Om det material du vill ha finns i ett annat Vaski-bibliotek, kan du avgiftsfritt beställa det till ditt eget bibliotek.

Du kan återlämna materialet till vilket Vaski-bibliotek som helst. Du känner igen ett Vaski-bibliotek av kajan på vår logo. Som kund i Vaski har du hela områdets samling till ditt förfogande.

Vaskibiblioteken och kommuner

Vaski är ett bibliotekssamarbete mellan 18 kommuner. Vaskibiblioteken har en gemensam samling och reservationskö. Du kan använda Vaskis bibliotekskort i alla de här kommunerna och återlämna dina lån vid vilket Vaskibibliotek som helst.

Bibliotek som hör till Vaski-samarbetet:

 • Åbo stadsbibliotek
 • Gustavs kommunbibliotek
 • Letala stadsbibliotek
 • Lundo kommunbibliotek
 • Masko kommunbibliotek
 • Nousis kommunbibliotek
 • Nystads stadsbibliotek
 • Nådendals stadsbibliotek
 • Pemar kommunbibliotek
 • Pyhäranta kommunbibliotek
 • Reso stadsbibliotek
 • Rusko kommunbibliotek
 • Sagu kommunbibliotek
 • Salo stadsbibliotek
 • S:t Karins stadsbibliotek
 • Tövsala kommunbibliotek
 • Vemo kommunbibliotek
 • Virmo kommunbibliotek
Vaski-biblioteken på kartan

Biblioteksbussar betjänar i Åbo, Letala, Nystad och Salo.