Sökning

Material på olika språk

Material på olika språk

Vaski-biblioteken har böcker och annat material på över 50 språk.

Läs om hur du söker flerspråkigt material
på nätbiblioteket.

I Vaski-bibliotekets samlingar
finns också tvåspråkiga böcker.

E-material på olika språk

E-materialet innehåller e-böcker, ljudböcker,
e-tidskrifter, musik, videor och online-kurser.

PressReader
Nättjänsten PressReader har mer än 6000 tidskrifter från över 100 länder på mer än 60 språk.

Du får tillgång till e-resurser
med ditt bibliotekskort och pinkod.

Klicka här för guider om e-material!

Upptäck biblioteket

Kirjastot.fi ger information om finländska bibliotek.
Läs introduktionen till nationella bibliotekstjänsten på olika språk.

Biblioteksnavigering
Biblioteksnavigering är en virtuell rundvandring
i Åbo huvudbibliotek och vägledning
om hur man använder biblioteket. (Sidan är på finska.)

Flerspråkiga biblioteket

Du kan beställa material på olika språk
från det flerspråkiga biblioteket i Helsingfors.
Samlingen innehåller material på över 80 språk
för barn, ungdomar och vuxna.

OBS! Följande språk ingår INTE i det flerspråkiga bibliotekets samling: engelska, spanska, italienska, franska, tyska, ryska, estniska, estniska och nordiska språk.

Ryskspråkigt bibliotek

Det ryskspråkiga biblioteket finns i Esbo.
Där kan du låna böcker på ryska och ukrainska.

Om du inte bor i huvudstadsregionen i Finland,
kan du använda det ryskspråkiga bibliotekets fjärrservice.
Fjärrservicen är gratis.

Lär dig finska

På Vaski-biblioteket finns det
mycket material som kan
användas för att lära sig finska.

Språkmaterial på finska.

Online kurser

Promentor
På Promentor hittar du språkkurser
som du kan avlägga på nätet.

Rockway
Rockway erbjuder musikrelaterade kurser.

Du kan logga in på Promentor och Rockway
med ditt bibliotekskortsnummer och pinkod.

Böcker på lätt finska

Lättlästa böcker är skrivna på lätt finska.
Du kan identifiera det lättlästa materialet
med hjälp av lättläst-symbolen.

Lättlästa böcker i Vaski-biblioteket.

Annat webbmaterial för inlärning av finska

Suomi taskussa
Webbplatsen Suomi taskussa innehåller material för inlärning av finska.
På webbplatsen kan du titta på videor om till exempel myndighetskontakter.
Användningen av webbplatsen är gratis.

Tutut sanat
Tutut sanat är en webbplats
där du kan lära dig om finländskt vardagsliv och finsk kultur.
Webbplatsen är gratis.

Yle nyheter på lätt finska
På webbplatsen kan du titta på och läsa nyheter på lätt finska.

Selkosanomat
På webbplatsen kan du läsa de viktigaste nyheterna på lätt finska.

Iso ja pieni – Talven arvoitus -barnbok och tilläggsmaterial
Med bilderboken och tilläggsmaterialet
kan man träna finska språkljud.
Boken har producerats i samarbete med
barnboksförfattaren Christel Rönns
och forskare i fonetik och flerspråkig pedagogik
vid Åbo universitet.

Dyk in i berättelsen

Dyk in i berättelsen är en guide för familjer
som vill läsa tillsammans.
Guiden ger föräldrarna idéer om hur
de kan stödja sina barns språkliga utveckling.

Häftet finns på finska, svenska, engelska,
arabiska, ryska och kurdiska.

Du kan ladda ner häftet på det språk du vill ha: