Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Lennon, E. & Manto, E. (2018). Eeva Lennon, Lontoo. [Hämeenlinna]: Karisto Oy.

Chicago-stil citat

Lennon, Eeva, och Erja Manto. Eeva Lennon, Lontoo. [Hämeenlinna]: Karisto Oy, 2018.

MLA-referens

Lennon, Eeva, och Erja Manto. Eeva Lennon, Lontoo. [Hämeenlinna]: Karisto Oy, 2018.

Harvard-stil citat

Lennon, E. & Manto, E. 2018. Eeva Lennon, Lontoo. [Hämeenlinna]: Karisto Oy.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.