Det kan förekomma avbrott i nätbiblioteket tor. 27.4 kl. 18-23 p.g.a underhållsarbeten.