Sökning

Välkommen, det här är Åbo stadsbiblioteks tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://vaski.finna.fi och har upprättats / uppdaterats 14.07.2020.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Åbo stadsbibliotek ansvarar för tillgängligheten av innehåll och material i tjänsten https://vaski.finna.fi. Nationalbiblioteket ansvarar för användargränssnittets tillgänglighet.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Innehåll som inte är tillgängligt

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Länkarna urskiljs bristfälligt bland annan text.

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Länkar urskiljs endast genom färg.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.1 Användning av färger
 • Hanterbar: Bristfällig fokus

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Vid navigering med tabulator urskiljs fokus inte alltid visuellt.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.7 Synligt fokus

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

Kontakta oss via vårt responsformulär om du vill påtala brister i tillgänglighet. Välj "Tillgänglighet" som ämne.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000