Sökning

Ungdomar

Mycket att läsa och lyssna på i Ellibs!

En nationell samling för barn- och ungdomslitteratur har öppnats i Ellibs. Klicka här för att se samlingen i Ellibs!

Ungdomar i Instagram

Tips för att söka på nätet


Sveriges utbildningsradio tipsar om grundläggande söktekniker när man t.ex. skall söka efter fakta och information till en uppgift.

Biblioteksklasser med Kalle och Keijo


Kalle och Keijo berättar hur biblioteket ställer upp böcker i hyllan. Klicka på CC i videons meny och välj "Svenska CC" för att få svensk textning. Du kan se hela serien på Bibliotekskanalens hemsida.