Svensk jazzhistoria : Vol. 10, Swedish jazz 1965-1969

QR-kod

Svensk jazzhistoria : Vol. 10, Swedish jazz 1965-1969

Sparad:
Andra titlar
Swedish jazz 1965-1969
Fysisk beskrivning
4 CD-äänilevyä + 2 tekstiliitettä (112, 23 s.) kotelossa
Språk
icke-språkligt medium, ej tillämplig
engelska
svenska
Utgivare Stockholm : Caprice Records p2005.
Ämnen
Standardkoder
EAN 7391782220537
Utgivarens eller distributörens nummer
Caprice Records CAP22053